مصاحبه

  • جملاتی قصار از رهبر انقلاب درباره توسعه و عدالت
    ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ ۱۱:۴۴

    جهاد بزرگ ملت ایران

    •در این مرحله از انقلاب، هدف عمده عبارت است از ساختن کشوری نمونه. •مسئله معیشت قطعاً در اولویت اول است. •باید امروز، ایران یکی از آبادترین و ملت آن یکی از غنی‌ترین ملتهای عالم می‌بود، ولی این‌طور نشده است. •دشمن این انقلاب، برنده‌ترین حربه‌ای که در اختیار خواهد داشت، فقر و گرفتاری اقتصادی مردم است. […]