مصاحبه

  • ۱۳۹۴/۰۵/۷ ۱۶:۴۱

    دین دهری زده و عقیم شدن دین

    در دین های دهری شده از آن توجه به آخرت و آن مجازاتهای قطعی و سخت ، در برابر اعمال خبری نیست و بیشتر بر عشق و جنبه های رحمانی آن تاکید می شود گویا با سیطره تفکر مادی بر افهام ، آخرت دیگر توان جذب و قدرت انگیزشی را ندارند لذا تلاش می شود که بر جنبه های رحمانی دین و عشق و ترک جنبه های قهر آمیز و منافع دین در فضای فردی و اجتماعی وتوجیه مادی آن تاکید می شود

  • ۱۳۹۲/۰۳/۲۰ ۱۹:۲۴

    بررسی زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی مشارکت‌ سیاسی ایرانیان

    تجربه‌ی چند انتخابات اخیر نشان داده است که نامزدهای موسوم به جریان اصلاح‌طلب آن‌گاه که تاکید آشکاری برگزاره‌های سکولاریستی داشته‌اند و به صورت علنی به مخالفت با برخی ارزش‌های اسلامی برخاسته‌اند، تنها موفق به جمع‌آوری بخش اندکی از آرای جامعه در سبد انتخاباتی خود شده‌اند. در عوض پنهان داشتن این مکنون قلبی اصلاح‌طلبان که در برهه‌های مختلف نشان داده‌اند علی‌رغم برخی ظاهرسازی‌ها بر آن مداومت دارند، و تاکید همین جریانات بر ارزش‌های انقلابی و اسلامی و آرمان‌های حضرت امام و تغییر زمین بازی از دوگانه‌ی اسلام – سکولاریسم به میادین دیگر و سطحی‌تری چون شیوه‌ی مدیریتی جامعه رای بالایی را برای نامزد این جریان به همراه آورد.