مصاحبه

 • ۱۳۹۴/۰۵/۷ ۱۶:۴۱

  دین دهری زده و عقیم شدن دین

  در دین های دهری شده از آن توجه به آخرت و آن مجازاتهای قطعی و سخت ، در برابر اعمال خبری نیست و بیشتر بر عشق و جنبه های رحمانی آن تاکید می شود گویا با سیطره تفکر مادی بر افهام ، آخرت دیگر توان جذب و قدرت انگیزشی را ندارند لذا تلاش می شود که بر جنبه های رحمانی دین و عشق و ترک جنبه های قهر آمیز و منافع دین در فضای فردی و اجتماعی وتوجیه مادی آن تاکید می شود

 • "جامعه شناسی حج" در گفتگو با استادیار دانشگاه شهید بهشتی (1)
  ۱۳۹۳/۰۷/۱۳ ۱۰:۳۰

  دکتر پرچمی:مناسک حج مدل کوچکی از جامعه آرمانی اسلام است

  جامعه ای الهی به دور از هرگونه تفاوتهای گروهی، که بنیان آن اجتماع، تمسک به حبل الهی می باشد. اجتماعی مبتنی بر اشتراکات عام و نادیده گرفتن افتراقات. جامعه ای که معیار اکرام انسانها تقواست. حج یک کارگاه آموزشی است

 • ۱۳۹۰/۰۳/۲۹ ۱۹:۴۷

  جامعه شناسی معرفت اقبال لاهوری

  در این مقاله نگاهی گذرا بر مهمترین موضوعات مطرح شده در باب حوزه جامعه شناسی معرفتی در آثار اقبال می‏ اندازیم. چه در آثار اقبال کمابیش اظهار نظر در باب جامعه، عوامل اجتماعی، معرفت دینی و اندیشه خودی، رابطه فرد با جامعه و اصول اساسی امت آرمانی اسلام وجود دارد.

 • ۱۳۸۹/۱۲/۱۶ ۱۵:۱۹

  جامعه شناسی سوگواری مذهبی در ایران

  مراسم و مجالس سوگواری مذهبی در بین ایرانیان شیعی علیرغم عمق و وسعت و نیز گرما و جوشش عاطفی که نوعی وفاق و همبستگی اجتماعی را موجب می شود، کمتر از منظر علمی و جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. شور دینی و مذهبی و کشش و جاذبه های مجالس سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی اغلب جامعه شناسان ایرانی و شیعی را نیز در خود گرفته است، به نوعی که کمتر امکان و مجال آن را یافته اند تا به عنوان محقق و تماشاگر به بررسی علمی این پدیده اجتماعی بپردازند. مقاله زیر تلاش کرده است با پرهیز از چنان مشکلی از منظری علمی و روشمند به بررسی جامعه شناسی مراسم ها و مجالس سوگواری مذهبی در ایران بپردازد.