مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۵/۱ ۱۵:۵۹

    «رساله نکاحیه»؛ کاهش جمعیت ضربه‌ای سهمگین بر پیکر مسلمین

    گرچه شاید دیدگاه های مرحوم علامه تهرانی در عرصه های مختلفی تفاوت هایی با نگاه مکتب معیار انقلاب اسلامی داشته باشد، اما به عنوان تنها اثر اعتراضی سال های اجرای بی توجه و کم و کاست سیاست های نظام سلطه ی جهانی در مورد کنتزل جمعیت در کشور است که به همین علت اهمیت دو چندانی می یابد.