مصاحبه

  • ۱۳۹۰/۰۴/۲۸ ۱۸:۱۲

    تمدن اسلامی،ضرورتها ونیازها

    انقلاب اسلامی با طرح گفتمان جدید خود مدرنیته را که گفتمان رایج حاکم برجهان است با چالشی عمیق مواجه ساخت. انقلابی که با عبور از مرزهای خود مبدا شکل گیری و احیا هویت جدیدی از یک تمدن الهی است. انقلابی که عهده دار نقش مهم و کلیدی در جریان تکامل جامعه شیعی است وداعیه دار […]