مصاحبه

  • مذاکره با آمریکا مورد نیاز کدام طرف است؟
    ۱۳۹۲/۰۸/۶ ۱۸:۰۱

    هفت نیاز مبرم آمریکا به رابطه با ایران

    دولت ایالات متحده آمریکا چند سالی است که به دنبال مذاکره با دولت ایران است در حالی که هیچگونه تغییری در رفتار دولت آمریکا مشاهده نمی شود، با این حال سوال آن است که چرا ایالات متحده خواهان مذاکره با ایران است؟ به عبارت دیگر چه عواملی دولت ایالات متحده را نیازمند به رابطه با ایران می کند؟