مصاحبه

  • سوم تیر و دولت نهم در گفتگو با دکتر حسین کچوئیان
    ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ ۱۹:۲۵

    زخم خورده‌ها دارند جمع می‌شوند

    دکتر کچوئییان در این مصاحبه ضمن ناتوانی تئوری های وارداتی از تحلیل انقلاب اسلامی ،دولت نهم را فصلی نو در تاریخ انقلاب می داند که توانسته ضمن احیای اصول انقلابی ، فاصله بین دولت – ملت را جبران نماید . ایشان در ادامه توفیقاتت دولت در بحث مبارزه بامفاسد و سرسختی مخالفین و تخریب چهره دولت توسط آنان را ذکر و آینده اقتصادی دولت را نگران کننده می داند.