مصاحبه

  • پیدایش علوم انسانی نیلگون، فهمِ متأخری است از رابطۀ نزدیک فرهنگ مدرن و دریا. گویی از قرن نوزدهم، مردم به دریا برمی‌گردند؛ در جستجوی آنچه حس می‌کردند در محیط صنعتی از دست داده‌اند: حیات وحش.
    ۱۳۹۳/۰۷/۱۲ ۱۷:۴۳

    علوم انسانی نیلگون

    گرچه امروزه بیشتر از نصف مردم جهان، در مرز اقیانوس‌ها زندگی می‌کنند، اما تنها معدودی از آن‌ها چیزی از دریا می‌دانند. اقیانوس‌شناسی به عنوان یک دانش، هنوز بسیار نوپاست. چنانکه دیوید هلوارگ[1]، پژوهشگر دریایی می‌نویسد: «چیزهایی که دربارۀ قسمت تاریک ماه می‌دانیم به مراتب بیش‌تر از دانشمان دربارۀ اعماق اقیانوس‌ است». با وجود این، بسیاری […]