مصاحبه

  • شماره ۷۰ و ۷۱ «سوره اندیشه» به بازار مطبوعات آمد
    ۱۳۹۲/۰۷/۱۶ ۱۶:۴۶

    واکاوی «زندگی سیاسی» و «انتخابات» در شماره جدید «سوره اندیشه»

    سوره اندیشه در این شماره با محوریت انتخابات در سرویس سبک زندگی به موضوع «زندگی سیاسی» و در سرویس نظام اجتماعی به موضوع «انتخابات» پرداخته است. همچنین سرویس نظریه اجتماعی با پرونده‌ «مردم سالاری اسلامی»، سرویس تفکر با پرونده‌ «خرد جمعی»، سرویس هنر با پرونده‌ «وهم جمعی و خیال» و سرویس تاریخ با پرونده «طرحی […]