مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ ۱۷:۱۹

    طنز-گزارش پنجمین کنفرانس علمی بین المللی چالشها و راهکارها!

    در این قسمت به مهمترین قسمت کنفرانس رسیدیم که همه حضار برای آن بی تابی میکردند که همان پذیرایی باشه! از شما چه پنهان که از اول کنفرانس میدیدیم که هی سینی های موز و پرتقال و کیوی و نارنگی رو می آرن و می برن و شکم خودمونو صابون زده بودیم که در این گرونی میوه یه دلی از عزا در میاریم! که دوباره جغد شوم خبر آورد که بیخود شکم خودتو صابون نزنین چون این میوه ها مال کنفرانس ما نیست و مال کنفرانس بغلیه!