مصاحبه

  • روایتی از راهپیمایی 22 بهمن در قم
    ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ۱۶:۲۹

    راهپیمایی چند ملیتی در قم

    4 چشم بادامی قدکوتاه در پیاده رو ایستاده بودند و با ملت شعار می‌دادند. یکی‌شان چفیه عربی بر دوش و عرقچین سفیدی بر سر داشت. ازشان پرسیدم، اندونزیایی بودند. پاکستانی‌های مسافر هم بیش از چیزی که انتظار داشتم در طول مسیر دیده می‌شدند. زنانشان که لباس و چادرهای رنگی داشتند بیشتر مشخص بودند. یکی از زنهاشان روی لباس محلیش یک چادر سیاه ایرانی به سر کرده بود. تابلونوشته مرگ بر آمریکا در یک دستش گرفته بود و در دست دیگر پرچم ایران. از سیاهان افریقایی ساکن قم بیش از چهار تا ندیدم.