مصاحبه

  • ۱۳۹۴/۰۲/۸ ۱۹:۵۵

    راه 61 با ویژه نامه آوینی منتشر شد

    در این شماره «راه» موضوعاتی در زمینه اقتصاد مقاومتی، بیداری اسلامی، تاریخ شفاهی، شعر و موسیقی،‌سینما و تلویزیون و یک پرونده با موضوع ویژه سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی گنجانده و منتشر شده است.