مصاحبه

  • نگاهی به تولید نوشت افزارهای اسلامی ایرانی
    ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ ۱۸:۴۰

    جدایی از «باربی» و «بتمن»

    طرح های استفاده شده در تولید نوشت افزارهای ایرانی اسلامی را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: دسته ای از آن ها تنها مبتنی بر نمادها و شخصیت ها طراحی شده اند و دسته دیگر طرحی از یک موقعیت علمی، نظامی، فرهنگی و … هستند. در خصوص دسته دوم باید از استفاده از پیام های مستقیم پرهیز شود