مصاحبه

  • علیرضا سمیعی/بحثی در تقابل منبر با رسانه‌های جدید
    ۱۳۹۲/۰۴/۲۴ ۱۸:۴۵

    منبر، مکانی غیر از مکان‌ها

    در خطابه‌ها، شورها و حتی روابط خصوصی ـ‌فی‌المثل رابطه مرید و مراد‌ـ که انفسی بودند، اشخاص می‌توانستند در یک لحظه مفعول رابطه و در لحظۀ بعد فاعل آن باشند. رسانه‌های قدیم نیز این نظم را چندان به‌هم نمی‌ریختند؛ کاتب که شعر شاعری را برای نسل بعدی خطاطی می‌کرد، می‌توانست به شکل رضایت‌بخشی با لغزش قلم از مخاطبی خشک و خالی به شاعرِ بخش‌هایی از شعر بدل شود.