مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۱۰/۲۸ ۰۹:۲۵

    وقتی به جای پرسش محکوم می کنیم پروپاگاندا پیروز می شود

    چرا روزنامه‌نگاری تا این حد تسلیم پروپاگاندا شده است؟ چرا سانسور و تحریف به رویه‌ی استاندارد ژورنالیسم تبدیل شده است؟ چرا بی‌بی‌سی به منادی قدرتِ درنده‌خو تبدیل شده است؟ چرا نیویورک‌ تایمز و واشنگتن پست خوانندگان خود را فریب می‌دهند؟