مصاحبه

 • ۱۳۹۲/۰۳/۴ ۱۸:۱۲

  بازنمایی خرده فرهنگ ها در رسوائی ده نمکی

  حاج یوسف به استقبال رسوایی می رود. و این امر با توصیه دین اسلام به «اِتّقوا من مواضع التّهم» سازگاری ندارد. این سخن می خواهد بگوید آبرو فقط هم دست خدا نیست و اگر حرف مردم در اثر عملی شبهه آمیز از طرف خود فرد باشد؛ می تواند آبرو را بریزد و دیگر برنگرداند. نترسیدن از ریخته شدن آبرو با این استدلال که؛ «آبرو فقط به دست خداست» با مفاهیم دینی ما فاصلة بسیاری دارد. دین اسلام در عین حال که اعتقادات دینی را قربانی توجه بیجا به عرف و عادات غلط نمی کند؛ برای عرف یک جامعه که مغایر با دین نباشد، ارزش بسیاری قائل است. اگر در عرف یک جامعه نوع خاصی از رفتار، پوشش و سلوک؛ فرد را در موضع ریخته شدن آبرو قرار دهد، دوری از آن مورد تأکید است.

 • نقدی بر فیلم رسوایی
  ۱۳۹۲/۰۱/۲۸ ۱۰:۵۳

  هزار نکته ی باریک تر ز مو این جاست…

  فیلم «رسوایی» هم فهم ناقصی از مفهوم مردم دارد، هم نگاه اعوری به زن دارد، هم تصویری غیرواقعی از جامعه نشان می دهد و هم اثر نامطلوبی بر اخلاق عمومی می گذارد. در «رسوایی» هیچ زنی دیده نمی شود. هر چه دیده می شود یا باربی های مناسبِ حال بدمن فیلم اند یا حسودانِ بی هنر و همسایه های بی خاصیتی هستند که مشغول سبزی خریدن یا غذاپختن در مطبخ خانه اند.