مصاحبه

  • نگاهی به تاثیر صدا وسیما برشاخص رضایت از زندگی
    ۱۳۹۳/۰۸/۵ ۲۰:۱۷

    پارازیت روی رضایت

    صداوسیما در دو بخش می‌تواند روی الگوی رضایتمندی انسان‌ها اثر بگذارد. یکی با ساختن گروه مرجع به شکل ناخودآگاه و دیگری با تاثیر بر ویژگی­های شخصیتی نظیر قناعت که ریشه در ارزشی دارد که قرد برای مادیات قائل است و تصمیمی آگاهانه است که هر فرد می‌گیرد تا جامعۀ مرجعش را تغییر دهد و استاندارهای مطلوب زندگی‌اش را در سطح کمتری ببیند و خودش را با آن انطباق دهد تا از وضع موجود رضایت بیشتری داشته باشد.