مصاحبه

 • نقدی بر سرمایه داری تخیلی ایرانی (1)
  ۱۳۹۳/۰۲/۲۷ ۰۷:۱۲

  لیبرالیسمِ تخیلیِ برآمده از داروینیسم

  «لیبرالیسم تخیلی» به معنای تمامی تفکرات انتزاعی نئولیبرال‌ که می‌کوشند نوعی لیبرالیسم مستقل و متعالی‌تر از نسخه‌های موجود غربی (در عمل) را در ذهن بپرورند و تبلیغ ‌کنند که در آن نه از محافظه‌کاری و آمریت آمریکایی خبری هست، نه بحران اقتصادی آمریکا و اروپا را در ذات یا عَرَضِ خود دارد، نه جنگ‌افروزی و امپریالیسم کهن، نوین و فرانو.

 • نقدی بر توصیه‌های عمومی دکتر سریع‌القلم در باب عقلانیت:
  ۱۳۹۲/۱۲/۱۵ ۰۶:۵۵

  عقلانیت با طعم عوام‌فریبی و محافظه‌کاری

  گزاره‌های مطرح شده از جانب وی خود آلوده به انحاء اشکالات غیرعقلانی است که در گفتار عامه‌ی بی‌ادعا دیده می‌شود. فراتر از آن، روح حاکم بر این سخنان است که چیزی جز فلسفه محافظه‌کاری و نخبه‌گرایی به شکل توتالیتر آن نمی‌تواند باشد و این شائبه در ذهن پدید می‌آید که مبادا پروژه توسعه از بالا به شیوه رژیم‌های توتالیتر غرب‌گرا در ایران اسلامی نیز در حال شکل‌گیری است. پروژه‌ای که نسخه‌ی مشابه آن در دوران توسعه سازندگی با اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری (Structural Adjustment Policy) کلید خورد و هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری به بار آورد.

 • درباره حمله احتمالی غرب به سوریه
  ۱۳۹۲/۰۶/۶ ۰۹:۱۰

  جامعه صنعتیِ جنگجو/یا پیش به سوی جنگ برای چرخش چرخ سرمایه

  مسئله زمانی حاد می شود که آن ماشین و آن ابزار و آن محصول؛ ماشین و ابزار و محصول آدم کشی باشد! باید جنگی دربگیرد تا این ماشین ها و ابزارها؛ درگیر و و محصولات؛ مصرف شوند.