مصاحبه

  • گفتگو با محمد علی صحفی
    ۱۳۹۲/۰۷/۷ ۱۸:۴۹

    صحفی: دانشجویان به عنوان کنش واقعی به رمان جنگ نگاه می کنند و نه امری مقدس!

    بیش‌تر طلاب از رمان دفاع مقدس انتظار دارند تا معنویت را در خود جای دهد. اما دانشجویان به دنبال واقعیت‌های جنگ هستند. آنان دوست دارند تا رمان واقعیت افراد را بیان کند. حتی دوست دارند که شخصیت‌های منفی بیش‌تری در رمان حاضر باشند و یا شخصیت‌های مثبت دارای وجهی خاکستری باشند.