مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۳:۵۱

    معرفی رشته مدیریت رسانه

    هدف اساسی دوره کارشناسی ارشد این رشته، تربیت مدیران و مسئولان متخصص رسانه ای است که افزون بر مدیریت بخش های مختلف تشکیلات رادیو تلویزیونی داخل و خارج کشور، بتوانند در راهبری تشکیلات خبرگزاری ها، مؤسسات نشر کتاب، خانه های فرهنگ، مراکز سمعی – بصری و دفاتر سینمایی و مطبوعاتی مستقر در سفارتخانه ها ایفای نقش نمایند و عهده دار مسئولیت شوند.