مصاحبه

 • نگاهی به یک مقاله از دکتر جوادی یگانه و محمدعلی صحفی
  ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ ۱۴:۱۲

  روایتی زنانه از جنگ: تحلیل گفتمان کتاب دا

  خاطرات مربوط به جنگ تحمیلی، با قلم و سخن راویان مرد گره خورده است. زنان بیش‌تر به مثابه‌ی ابژه‌ای منتسب به مرد جنگ، هم‌چون همسر و مادر شهید، در این روایات نقش داشته‌اند. در این میان کتاب دا اثری متفاوت است. در این مقاله سعی شده است تا با کمک روش و نظریه‌ی تحلیل گفتمان […]

 • ۱۳۹۲/۰۵/۲ ۱۳:۲۸

  روایت شناسی داستانهای مثنوی

  روايت گويي شاعران بزرگ كه بر گرفته از سنت و ميراث فرهنگي ، ديني و ادبي بسيار كهن در تاريخ تمدن بشري است ، ريشه در ناخوداگاه جمعي انسان دارد . روايت يك شيوه استدلال و يك روش بازنمايي جهت درك جهان انساني است . مولاناي شاعر عارف با انتخاب سبك روايي خاص خود در مثنوي در پي بيان و تفسير هدفهاي عرفاني و تعليمي مورد نظرش است