مصاحبه

  • گفتاری از روح‌الله ایزدخواه در جلسه رونمایی کتاب «تلخ ترین نوشته من»
    ۱۳۸۹/۱۱/۱۶ ۱۵:۳۱

    جوهره عقب ماندگی کشور در بخش کشاورزی است

    اکنون بخش کشاورزی در نگاه بسیاری از مسئولان اقتصادی کشور، تمام شده است! به این معنی که نمی توان بخشی از توسعه اقتصادی را بر دوش بخش کشاورزی نهاد و دولت فقط در حد کمکهای خیریه‌ای و کمیته امدادی، می تواند کاری برای بخش کشاورزی انجام دهد و نه بیشتر! بیش از این، اعتقادی به این بخش ندارند. در همین زمان، شما می‌بینید که کویتی ها درخواست دارند که ۳۰ هزار هکتار از اراضی بکر خوزستان را اجاره کنند تا بتوانند تولیدات کشاورزی داشته باشند!