مصاحبه

  • ۱۳۹۱/۰۸/۱۵ ۱۲:۴۸

    چرا «جامعه‌شناسی اسلامی» قابل انکار نیست؟

    حتی پدران کلاسیک جامعه­ شناسی سکولار بیش از یک قرن پیش با تصریح به این مطلب، از کارکرد جایگزین ­ناپذیر دین در تولید یا تقویت اخلاق اجتماعی، رفع نیاز به معنویّت و ارتباط با امر قدسی در انسان و … سخن گفته­ اند!
    علاوه بر این چرا «تبیین غیردینی»، «تبیین علمی» خوانده می شود؟! مگر معرفت برخاسته از «دین»، نوعی «علم» نیست؟! و مگر معرفت برخاسته از دین نمی تواند «کاشف از واقع خارجی» -که غایت علم است- باشد؟!