مصاحبه

  • کارکردهای اجتماعی روزه؛
    ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ ۱۵:۴۶

    روزه خواری و عدم رعایت حقوق شهروندی

    اگر روزه در ماه مبارک رمضان را تمرینی برای عبادت اجتماعی بدانیم، کارکردهای اجتماعی روزه و آسیب های روزه خواری در ملاعام نیز قابل تامل خواهد شد.