مصاحبه

 • باز انتشار اثری از دکتر حسین کچویان
  ۱۳۹۲/۰۴/۲ ۱۷:۵۱

  روشنفکران و شکست در پیامبری

  به لحاظ خنثی بودن علم طبیعی تجربی از ارزشها، در منطق درونی و یا ساخت ذاتی آن، چیزی نیست که مانع انجام دادن اکتشافات کم ارزش و مضر شود. پس در رشد و تراکم علم در کنار منافع آن مضرات آن ناگزیر رشد می یابد و متراکم می شود که غیر قابل برگشت نیز هستند.

 • انتشارات کتاب فردا منتشر کرد
  ۱۳۹۱/۱۲/۳ ۱۱:۴۶

  روشنفکران و شکست در پیامبری

  نه روشنفكران علوم اجتماعي و انساني و نه دانشمندان علوم طبيعي و فيزيك (و لو به دليل متفاوت) سهمي در رفاه جوامع غربي، آنگونه كه ادعا مي‌كنند نداشته‌اند.