مصاحبه

  • بن بست گشایی جامعه شناختی از حوزه سیاسی
    ۱۳۹۳/۰۷/۱۴ ۰۱:۰۷

    سوسیالیسم و دموکراسی

    سوسیالیسم اصلاح‌طلبانه اهمیت دموكراسی را برای هدف‌های سوسیالیستی اصولاَ پذیرفته است، ولی تنش میان تنظیم متمركز اقتصادی و برابری، در میان سوسیالیست‌های اصلاح‌طلب نیز به همان شدتی برقرار است كه در میان سوسیالیست‌های انقلابی‌تر دیده می‌شود.