مصاحبه

  • گزارشی از نشست «اتواتنوگرافی» با سخنرانی نعمت‌اله فاضلی ؛
    ۱۳۹۲/۰۷/۲۹ ۱۵:۰۴

    خلاقیت کشی؛ بلای انسانی قرن جدید

    این بحران در جامعه‌ی ما به روشنی دیده می‎شود که چندین وجه دارد. یک وجه آن همان چیزی است که همه‌ی ما از آن ناراحت هستیم که چرا علوم انسانی- اجتماعی به حد کافی توان برای توضیح، توصیف و تشریح وضعیت زندگی اجتماعی ما را ندارد و اگر دارد چرا این توضیح، توصیف‌ و تشریح به اندازه‌ی کافی نیست.