مصاحبه

 • نقد دوم بر یادداشت "کیفر خواستی علیه روش و دانشمندان دروغین"
  ۱۳۹۲/۰۵/۱۴ ۱۳:۳۲

  مشکل سیطره بی چون و چرای پوزیتویسم است نه روش و اساتید روش تحقیق!

  خوب بود جناب دکتر فاضلی روشن می­کردند که پژوهشگر دقیقا به چه معناست؟ آیا ایشان گونه­های مختلف پژوهش را معتبر می­دانند؟ برای مثال از منظر ایشان کسی را که درباره اعتبار یک روش تحقیق، به روش خاص مربوط به آن، مطالعه­ای، تحقیقی، پژوهشی انجام می­دهد و یک روش تحقیق را بهبود می­بخشد یا بر آن خدشه می­کند پژوهشگر نیست؟ آری! بسیاری از کتاب­های روش تحقیق ما کتاب­هایی هستند که از منابع مختلف گردآوری شده­اند و جنبه پژوهشی ندارند.

 • مصاحبه با اسماعیل فراهانی پیرامون پایان نامه اش
  ۱۳۹۲/۰۵/۱ ۱۰:۱۹

  راهیان نور الگویی برای سیاستگذاری فرهنگی در کشور است

  تمدن مدرن، این مدل از مواجهه با پدیده جنگ را رقم می‌زند. اگر بخواهم یک عنوان برای این رویکرد بگذارم، باید بگویم «موزه‌ای شدن پدیده ها». نگاه موزه‌ای که دائماً به نیو و چیز نو چشم دوخته و از گذشته که قدیمی و تاریخ مصرف گذشته است، گریزان است و فاصله می‌گیرد. در حالی که راهیان نور ما دقیقا خلاف این نحوه مواجهه است