مصاحبه

  • کتاب «روش‎شناسی مطالعات فرهنگی» نقد شد؛
    ۱۳۹۳/۰۸/۱۷ ۱۸:۴۶

    اغتشاش در فهم مطالعات فرهنگی

    مطالعات فرهنگی هنوز در ایران روشن نشده که چه چیزی است، به قدری ابهام و دیدگاه‎های مختلفی درباره آن وجود دارد که هر کس از ظن خود یار این میدان شده است. و برخی به دلیل نو بودن رشته به آن اقبال کردند. یک تناقضی ما داریم که گاهی‎اوقات چیزهای جدید را به کلی رد می‎کنیم و نمی‎پذیریم و گاهی‎اوقات آن را در حد پرستش قبول می‎کنیم و می‎پرستیم.