مصاحبه

 • گفتگو با دکتر کاظم کاظمی درباره حافظه جمعی و تاریخ شفاهی
  ۱۳۹۲/۰۸/۶ ۱۷:۳۵

  حافظه جمعی تاریخ زنده است/ اگر روی جنگ و انقلاب کار نکنیم غربی ها روی آن کار خواهند کرد!

  پدیده جنگ و انقلاب يك نوع آزمايشگاه رايگان ملي است كه در اختيار پژوهشگر است ولي بيشتر آكادميسين‌ها و روشنفکران و دغدغه مندان دینی ما زير انبوهي از ابزار روش تحقيق و مفاهيم و ایدئولوژی ها گیر کرده اند و اتصال مستقیم با واقعیت تجربی ندارند و ما نمی توانیم به بهشت تحقيقات در ايران اتصال پيدا بكنيم.

 • ۱۳۹۲/۰۱/۲۷ ۱۹:۴۶

  علی ربانی خوراسگانی

  دکتر ربانی به صورت خاص در حوزه مطالعات نظری پیرامون نظریات جامعه‌شناسی و فرهنگي و روش‌شناسی کیفی به مطالعه و تدریس می‌پردازد. از درس‌هایی که در طی سالیان متعدد توسط وي تدريس شده است، درس اندیشه متفکران مسلمان است. بررسی و نقد رویکرد غرب در فهم جامعه و هم چنین ایجاد رویکرد بومی منبعث از دین از جمله حوزه فعالیت‌های پژوهشی حاضر ایشان را در بر می‌گیرد.