مصاحبه

  • بررسی علم دینی در اندیشه عالملن دینی و روشنفکران
    ۱۳۹۰/۰۸/۲۲ ۱۴:۲۳

    علم دینی؛ دیدگاهها و ملاحظات

    مجموعه مقالات و گفتارهایی از سید حسین نصر، عبدالکریم سروش، مصطفی ملکیان، سید محمد مهدی میرباقری،علی عابدی شاهرودی،خسرو باقری و مهدی گلشنی