مصاحبه

  • گفتگو با دکتر سیدمجید امامی
    ۱۳۹۲/۰۳/۶ ۱۷:۴۳

    دولت فعلی دولتی هویتی بود، دولت بعدی باید فرهنگی باشد

    عوامل داخلی و درون‌زای مشکلات و نارسایی‌های فعلی، به نظر ما اتفاقاً و دقیقاً در همین الگوهای غیر بومی و برون‌زا و ناقص و نارسا نهفته است. مگر ما می‌توانیم، وابستگی‌ای که اقتصاد ما به نفت پیدا کرده را کتمان بکنیم مگر آنها برنامه اقتصادی نداشتند؟ اما وابستگی ما بیشتر شد.