مصاحبه

 • ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ ۱۹:۵۲

  ماهیت علوم اجتماعی در رئالیسم انتقادی باسکار*

   دکتر رضا ماحوزی** مقدمه روی ‌باسکار یکی از بزرگترین فیلسوفان علم در زمینه رئالیسم است. وی با معرفی ضعف‌ها و مشکلات مربوط به رئالیسم‌های خام و بازنمودی، رئالیسم انتقادی را توسعه داده است. به‌عقیده وی، پوزیتیویسم، که ‌برمبنای رئالیسم‌های خام و تا حدی بازنمودی بنا شده است، واقعیت و ذهن را بیش‌ از حد ساده […]

 • نگا ه های تازه به علوم اجتماعی
  ۱۳۸۹/۱۲/۱۵ ۲۳:۳۲

  انسان دانشگاهی

  الان که کتاب “انسان بودن” را نگاه می کردم یاد جلسه ی چند هفته پیش افتادم که برای بازنشستگی مارگارت آرچر  (Margaret Archer) برگزار شده بود. خیلی از اساتید دپارتمان و دانشجویان دکترا و اساتیدی از دانشگاه های سرتاسر انگلیس جمع شده بودند. جلسه در سالن کوچکی در دانشگاه تشکیل شد، سالنی که حدود چهل نفر […]