مصاحبه

  • ادامه پرونده تاریخ شفاهی
    ۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۱۷:۲۰

    ثبت تاریخ شفاهی، مقدمه نظریه پردازی است

    تاریخ شفاهی یکی از گام‌های نخست برای فراهم آوری ماده خام پژوهش‌های تحلیلی است. گاهی در کنار دیگر منابع معنا پیدا می‌کند و گاهی نیز منبع و مرجع منحصربه‌فرد است. به خصوص درباره بعضی از موضوع‌ها و وقایع تاریخ معاصر ایران که منبع قابل استنادی وجود ندارد.