مصاحبه

  • نقد فیلم زندگی جای دیگریست
    ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ ۰۳:۲۰

    جستجوی جایی برای زندگی…

    به هر حال زندگی داوود، آَشفته است. حضور یک زن در خانه، به عنوان یکی از پایه های زندگی، اوضاع نابسامان را کمی بهتر کرده است. سایه ی زنی خانه دار و مهربان بر زندگی او افتاده است که می خواهد کمبود حضور لطیف و میان دار مادر را در خانه بازی کند. خانواده ای که به طور نرمال باید با حضور یک زن مسیر درست را پیش برود، حالا با عاریه گرفتن مهربانی یک زن، سعی در ترمیم روابط مخدوش و از دست رفته خود دارد.