مصاحبه

  • در نشست صمیمانه اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی مطرح شد:
    ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ ۱۷:۲۳

    نیاز به شکل گیری یک پاردایم جدید بومی و دینی در علوم اجتماعی ایران

    در این جلسه دکتر جمشیدیها (دانشگاه تهران)، دکتر انتظاری (علامه طباطبایی)، دکتر محسنیان راد (علامه طباطبایی)، دکتر شجاعی زند (تربیت مدرس)،دکتر باقری (خوارزمی)، دکتر جمیلی (الزهرا)، دکتر اسفندیاری (هنر)، دکتر فیاض (تهران)، دکتر زائری(تهران)، دکتر حاجی حیدری(تهران)، دکتر کاوه(خوارزمی)، دکتر شایگان (الزهرا) و طالبی (علامه طباطبایی) و نیز جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی حاضر بودند.