مصاحبه

  • نقدی بر طرح مجلس درباره «سنجش و پذیرش دانشجو»
    ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ ۱۰:۵۲

    توجه به سابقه تحصیلی سایر اهداف تربیتی را با چالش مواجه می‌کند

    اگرچه سابقه تحصیلی نسبت به کنکور سراسری از قابلیت بیشتری برای گذشته‌نگری در سنجش استعداد برخوردار است اما اگر طبق طرح مجلس، نمرات دروس سه سال آخر مقطع متوسطه برای ورود به دانشگاه محاسبه گردند، دستیابی به اهداف تربیتی در 5 ساحت دیگر در آموزش و پرورش به شدت با چالش مواجه خواهد شد.