مصاحبه

  • پرونده پنجمین جشنواره فیلم مردمی عمار
    ۱۳۹۳/۱۰/۱۷ ۱۳:۲۴

    مستند نازیسم: بحران آب، نازی ها را محاصره کرد

    مستند نازیسم یک معمای گذار از جامعه سنتی به مدرن را با ظرافت زیادی به تصویر می کشد. مسئله این است که این گذار چه پیامدهایی برای چه گروه هایی دارد. فیلم با این عبارات آغاز می شود: بحران آب و نگرانی دولت ها از کمبود آب در سال های اخیر چشم گیر بوده است. طبق آمار 90 درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است که متاسفانه هدررفت بالایی نیز دارد. سپس به معرفی مزرعه موفقی به اسم مزرعه آفرینش می پردازد که چندین سال است از کشاورزی سنتی فاصله گرفته و به آبیاری مکانیزه روی آورده است. آفرینش در ده کیلومتری شهرستان خمین (استان مرکزی) واقع است که از سال 1368 فعالیت خود را آغاز می کند.