مصاحبه

  • نوشته ای کمتر خوانده شده از ادوارد سعید درباره نگاه روشنفکران به فلسطین
    ۱۳۹۱/۱۲/۷ ۱۳:۱۶

    سارتر و اعراب: یک پانوشت

    ادوارد سعید مقاله‌ای در هفته‌نامه‌ی الاهرام دارد که از اولین (و آخرین) تجربه‌ی دیدار نزدیکش با سارتر سخن می‌گوید. سعید در سال 2000 پس از 20 سال شرح ماوقع این دیدار را در هفته‌نامه‌ی الاهرام، 18-24 مه 2000، شماره‌ی 482 منتشر کرد. این گزارش به‌لحاظ معرفی شرایط تاریخی روشنفکران فرانسه و برخی فعالان در مسئله‌ی فلسطین از طرفی و همچنین اشارت‌های سعید درباره‌ی فوکو و به ویژه دوبووار برای ما سرشار از ظرائف آموزنده است.
    متن سعید سرشار از الفاظ کنایی، خودمانی و طنزآمیز است. تا جایی که در توان مترجم بود منظور مؤلف با معادل‌های فارسی مناسب بیان شده است. همچنین به منظور رعایت اختصار از آوردن پانوشت برای بسیاری از نام‌های شخصیت‌ها و مکان‌ها چشم‌پوشی شد. همه‌ی پانوشت‌ها از مترجم است.