مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۸/۲ ۱۴:۵۷

    معرفی رشته شیعه شناسی

    شیعه شناسی به رشته ای اطلاق می شود که به شیعه به عنوان یک کلّ عینی و واقعی می نگرد. این رشته، دانشی بین رشته ای بوده، در میان رشته الهیات و رشته علوم اجتماعی قرار می گیرد.