مصاحبه

  • ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ۱۴:۰۴

    دیدگاه آقای دکتر پرچمی در رابطه با راهپیمایی 22 بهمن

    این حضور همچون حج و راهپیمایی اربعین گویای آن بود که وقتی اهداف الهی می­شوند قلب­ها بهم نزدیکتر و امید به آینده بهتر بیشتر می­گردد. حضوری که نشان از ارتقاء آگاهی ملتی دارد که استقلال به زحمت بدست آورده خود را با همه وجود پاس می­دارد و آن را تکلیف دینی و وظیفه ملی می انگارد. به نظر می­رسد که مسئولان اداره امور باید خیلی شرمنده ملت باشند، چرا که بی­تدبیری­ها و بعضا سوءاستفاده­ها و حداقل عدم کنترل آن­ها، علاوه بردشمنی مستکبرین، فشار مضاعفی را به آنان وارد می­کند.