مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ ۱۲:۲۱

    «استوارت هال» جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز مطالعات فرهنگی درگذشت

    استوارت هال، جامعه‌شناس و نظریه‌پرداز برجسته مطالعات فرهنگی و از سردبیران بنیانگذار نیو لفت ریویو، 10 فوریه 2014 در 82سالگی پس از جدال با سرطان درگذشت. هال نخستین فردی بود که واژه «تاچریسم» را بر سر زبان‌ها انداخت و در تمام این سال‌ها کوشید با وجوه تماما مخرب نولیبرالیسم بریتانیایی به‌عنوان هارترین الگوی نولیبرالیسم در سطح عمل و نظر مبارزه کند.