مصاحبه

  • ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۱۷:۴۵

    زندگی نامه و آثار ابوریحان بیرونی

    ” ابوریحان محمدبن احمد بیرونی در14 شهریور سال 352 ه.ش، معادل 29 ذیقعده سال 362 ه.ق در روستای کوچکی به نام ” بیرون” در اطراف خوارزم به دنیا آمد. بیرونی در جوانی بسیاری از دانش های زمان خود را در شهر خوارزم که جزء قلمرو سامانیان بود، فرا گرفت. شیوه ی مطالعه ی بیرونی درباره ی پدیده های طبیعت از آغاز جوانی، بیشتر براساس مشاهده و تجربه بوده است. وی مدتی را در دستگاه قابوس وشمگیر که از امیران دانش دوست به شمار می رفت خدمت می کرد، او در همین زمان توسط قابوس وشمگیر به مقام وزارت دعوت می شود، اما این مقام را نمی پذیرد. “