مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۱۱/۳۰ ۱۸:۵۷

    دولت یازدهم از نظر اجتماعی در شرایط «پسا سبد کالا» است

    وی «سبد کالا» از ایده تا عمل سومین خطای راهبردی دولت یازدهم دانست و خاطرنشان کرد: موضوع سبد کالا چنان فضای اجتماعی را درگیر کرد که به یک نقطه عطف اجتماعی برای دولت یازدهم تبدیل شد و در حال حاضر دولت یازدهم از نظر اجتماعی در شرایط پسا سبد کالاست.