مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۰۷/۲۲ ۱۳:۱۶

    بحران مفهوم سبک زندگی

    پروبلماتیک مفهوم سبک زندگی در ایران امروز به معادل و مترادف تلقی کردن «سبک زندگی در گفتمان رهبری» و «لایف استایل در نظریه‌ی اجتماعی معاصر غرب» بازمی‌گردد. «سبک زندگی» زیربنایی‌ترین وجه تمدن‌سازی در نظر رهبر و نظریه‌پرداز تمدنی است که هنوز در مرحله‌ی آغازین تأسیس و بازتعریف خویش است و حال آنکه «لایف استایل» وصف وضع زندگی تمدن رقیب ما در آخرین مراحل خویش است.