مصاحبه

  • نگاهی انتقادی به رویکرد کمیت‌محور جذب دانشجو در علوم انسانی؛
    ۱۳۹۲/۰۷/۱ ۱۷:۱۴

    اسطوره‌ کمیت!

    گذر از نگاه کمّی به نگاه کیفی می‌تواند نسل‌های آینده‌ی ما را از بحران تحصیلی و رسوایی نظام آموزش عالی که ممکن است به آن گرفتار آییم، رها کند.گسترش دانشجو بدون توجه به نیاز جامعه و بدون توجه به ظرفیت‌های منابع انسانی کشور و بخش تولید، تنها به گسترش یک چیز انجامیده و می‌انجامد، انتظارات.