مصاحبه

  • ۱۳۹۲/۱۰/۹ ۱۱:۰۴

    هفت محور پیشنهادی در جهت تقویت طرح «جامع جمعیت و تعالی خانواده» مجلس

    برای تسهیل استخدام نیروهای جوان بدون سابقه کار، پیشنهاد می‌شود؛ کارفرما اجازه داشته باشد نیروی تازه‌کار بدون سابقه بیمه قبلی را به مدت دو سال با پرداخت حق بیمه درمان و از کار افتاده‌گی توسط خود فرد و با شرط تأهل و تمایل فرد، بیمه کند. در این حالت سهم بازنشستگی حذف و در عین حال این دو سال جزء سابقه کار مقبول برای بازنشستگی نیز حساب نمی‌شود.