مصاحبه

  • سخنرانی دکتریوسف اباذری در انستیتو سرطان ایران
    ۱۳۹۴/۰۳/۸ ۲۰:۲۵

    ملاحظات جامعه‌شناختی درباب بیماران سرطانی

    دکتر یوسف اباذری: من نه سرطان شناس هستم و نه طبیب، جامعه شناسی هستم که امیدوارم بعضی نکات را برای شما روشن کنم. همان طور که می دانید درباره ابعاد اجتماعی سرطان و بیماران سرطانی در ایران تحقیقات زیادی انجام نشده است و در نتیجه دست جامعه شناسان و حتی روانشناسان در این مورد تهی است. بنابراین من سعی می کنم اول مقدمه ای جامعه شناسانه در مورد مرگ و بیماران دم مرگ (محتضران) بیان کنم و بعد به بیماران سرطانی و وضع جامعه شناسانه پزشکی در ایران بپردازم.