مصاحبه

 • «از منظر سبک زندگی اسلامی ایرانی» برگزار می شود:
  ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ ۱۹:۰۴

  دومین جشنواره نقد و بررسی برنامه های مناسبتی تلویزیون در ماه رمضان

  محورهای اصلی نقد و بررسی شامل حوزه هایی چون:
  ۱. خانواده ایرانی (روابط اعضا ، ارتباط با جامعه ومحیط ،…)
  ۲. اخلاق اجتماعی( فرهنگ شهروندی، تعاون و همکاری ،…)
  ۳. فرهنگ اقتصادی ( فرهنگ کار و تلاش و تولید، مصرف و قناعت ،…)
  ۴. بازنمایی دین در تلویزیون
  ۵. بازنمایی آسیب های اجتماعی در تلویزیون
  است.