مصاحبه

 • پرونده پنجمین جشنواره مردمی فیلم عمار، نقد و بررسی مستند ایران 200 میلیون
  ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ۱۱:۱۲

  جمع های جبری: تحلیل مستند ایران 200 میلیون

  ما باید بین افزایش جمعیت و جهش جمعیت تمایز قائل شویم. اگر رشد جمعیت به تدریج و به طور متناسب صورت بگیرد، جامعه فرصت می کند به موازات آن امکانات لازم را تهیه ببیند. لذا نباید از افزایش جمعیت بیم داشته باشیم.

 • ۱۳۸۹/۱۲/۱۳ ۱۸:۰۹

  آوینی اندیشمند دفاع مقدس

  پرسش از چگونگی پیدایش و رشد اندیشه، متوقف و موقوف به پرسشی پیشینی تر است که آیا میان نظر و عمل، رابطه ای برقرار است؟ به بیان روشن تر، آیا اندیشه در خلاء متولد می شود و انسان، تا چه حد فارغ از زمانه اش توان اندیشیدن دارد؟ اگر این مقوله را در فلسفه بررسی […]